Engangspaller

Engangspaller

Dette er et billigere alternativ.

Pallene har samme mål som europaller og er bygd opp på samme måte, men lages med tynnere trevirke. Derfor tåler de ikke den samme vekten. De er av god kvalitet og egner seg til å frakte lettere gods opptil 700 kilo. Vi har kun brukte engangspaller.