Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi

Tre er et fornybart materiale og en viktig del av den sirkulære økonomien.

Vi er opptatt av at våre produkter skal vare, og repareres og oppgraderes så langt det er mulig. Hvis et produkt til slutt ikke er salgbart, vil det sendes til en av våre samarbeidspartnere som gjør varen om til flis eller pellets. På den måten utnytter vi de samme ressursene om igjen og minst mulig vil gå tapt.